משרדנו מספק שירותי  ייעוץ חשבונאי לגבי  מס הכנסהמיסוי בינלאומי  מס ערך מוסף , ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין, עידוד השקעות הון

נשמח לספק ייעוץ לחסכון במס, במימוש הזכאות להטבות לעולה חדש/ה, לתושב/ת חוזר/ת וותיק/ה ולתושב/ת חוזר/ת, נשמח לסייע בהגשת דיווחים כנדרש לאחר ביצוע השקעות ובקבלת אישורים מקדמיים ו/או החזרים למפעלים מוטבים ולתמיכות ממוסדות המגיעים בהתאם להוראות החוק .

תוכל/י למצוא מגוון שירותי משרדנו לתאגידים, לעצמאי/ת, לשכיר/ה לפורש/ת  וכן מידע שימושי שיעורי מס הכנסה , שיעורי המס על רווח הון ריאלי , שיעורי מס על רווח בשוק ההון , מס רכישה במסלול דירת מגורים יחידה, במסלול דירה אחרת ומשקים חקלאיים, שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים ולשכירים ולמי שאינו עובד ואינו עצמאי (לעל"ע), מי חייב בהגשת דוח, קריטריונים בהחלטה על אופן התאגדות, מי חייב בדיווח, מהו תכנון מס חייב בדיווח, שווי רכב, סכומים המזכים בהטבות בעת הפקדה לקופת גמל ו/או ביטוח חיים ולקרן השתלמות, היבטי מס לגבי הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"להיבטי מס על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים, חדשות ועדכונים שאלות ותשובות מגוון קישורים שימושיים ועוד...

נזכירכם כי העלמת מס היא עבירה פלילית ופשע חברתי.

The office provides the following services:

  • Domestic taxation:  Income tax / Value added tax / Real estate taxation / Social security.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.