מידע

לפניך ריכוז טבלאות מידע לגבי:

מס הכנסה: מדרגות המס ליחיד/ה בשנים 2005-9, בשנים 2011-6, 2012, 2013, שווי שימוש ברכב, אמנות המס,  ועוד

מיסוי מקרקעין: מדרגות מס רכישה

מע"מ: שיעורי המע"מ, הנחיות לשינוי בשיעור המע"מ

ביטוח לאומי: מדרגות ביטוח לאומי למעסיקים חלק עובד חלק מעביד, לעצמאי ולמי שאינו עובד או עצמאי, הסבר לגבי תשלום דמי ביטוח בעד עובדת משק בית

"הדבר היחידי שכואב יותר מתשלום מס הכנסה הוא שלא צריך לשלם מס הכנסה" (תומס דור)

» מס רכישה

לעניין זה יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם מכר הרוכש את דירת המגורים היחידה שלו עד מועד רכישה זו, תוך 24 חודשים מיום המכירה, או, תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם (במידה והדירה נרכשה מקבלן).  יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירתמגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1 בינואר 1996 או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ– 25%.

» מידע למעסיק

יובאו להלן מידע שימושי לגבי העסקת עובדים ישראלים וזרים

» יחיד או חברה בע"מ

מתלבט האם לפתוח עוסק מורשה כיחיד או כחברה בע"מ?

ריכזנו עבורך חלק מהשיקולים בבחירה באופן ההתאגדות כיחיד,  או, כבעל שליטה  בחברה, המדובר בחלק מהקריטריונים שעליך להביא בחשבון לצורך קבלת ההחלטה הנכונה ויש לזכור כי התאגדות כחברה יכולה להוות תנאי לעיסוק כזה או אחר או תנאי לביטוח על ידי מבטחים במקרים מסוימים ! הקמת חברה תקל על ניוד, הפרדה בין האישיות המשפטית כחברה לבין האישיות המשפטית כיחיד

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.