הזדרזו בהגשת בקשות- נכון להיום הנוהל לגילוי מרצון על הכנסות מחו"ל הוארך והוא בתוקף עד לסוף שנת 2016

נזכיר למעסיקים כי החל מיום 1 ביולי 2016 שיעור ההפקדה של המעסיק 6.25% ושל העובד 5.75% והחל מיום 1 בינואר 2017 שיעור ההפקדה של המעסיק 6.5% ושל העובד 6% וזאת במסגרת הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק.

רשות המסים פרסמה היום, כי הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ומכס עד ליום יא' תשרי תשע"ח (01/10/2017) או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם

החל מיום 1 בינואר 2017 יועלה שכר המינימום ל - 5,000 ש"ח לחודש (כ- 26.9 ש"ח לשעה)

נזכיר למעסיקים של עובדים זרים כי החל משנת 2015 לא יינתנו נקודות זיכוי לעובדים זרים שאינם בתחום הסיעוד. עם זאת נפנה את המעסיקים לאמור בפסק דין כלי ניקה

בהתאם לעדכון, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת 2016 יהיה 2.56%.
בנוסף, נקבע בעדכון כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בשנת 2016 יהיה 3.41%.

רחל אפרתי, 077-4260800,  rachel@efraty.com 03-6298019

אסף אפרתי, 077-4662839, 054-4662839 asaf@efraty.com

שם פרטי: שדה חובה.
שם משפחה: שדה חובה.
דוא"ל: שדה חובה.פורמט שגוי.
טלפון: שדה חובה.
 

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.